Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 17.09.2007 | Avaa haku

Perusturvalautakunta
Kokous 17.09.2007 / Pykälä 223Perusturvalautakunta
§ 223
17.09.2007

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

762/20/170/2007

PERLA § 223

Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia on valmistunut. Strategian valmistumisesta on vastannut kaupunginhallituksen asettamat valmistelu- ja ohjausryhmät. Strategian kokoamisesta ja laadinnasta on vastannut Sosiaalikehitys Oy:stä Juha Kaakinen.

Strategiatyön lähtökohtana on ollut vuonna 2002 määritellyt vanhustenhuollon strategiset tavoitteet, Kokkolan kaupungin strategia vuosille 2006-2009, syksyllä 2006 toteutettu selvitys vanhustenhuollon nykytilasta sekä Tilastokeskuksen uuteen väestöennusteeseen (2007) perustuvat tarvearviot.

Vanhusväestön (75-v. täyttäneet) määrä kasvaa 28 %:lla vuoteen 2015 ja 53 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Kasvu aiheuttaa suuria haasteita vanhuspalveluille. Näihin haasteisiin strategialla pyritään vastaamaan.

Strategian ohjausryhmä käsitteli strategialuonnosta kokouksessaan 5.9.07. Ohjausryhmän tekemät muutokset näkyvät tekstissä tummennetuilla kirjaimilla. Kokkolan vanhusneuvosto on käsitellyt strategiaa kokouksessaan 11.9.2007. Vanhusneuvoston näkemykset on lisätty strategiatekstiin suurin kirjaimin.

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 erillisenä liitteenä.

LIITE A § 223

Osastopäällikkö
Perusturvalautakunta päättää

1.
omalta osaltaan hyväksyä Kokkolan vanhustenhuolto


strategian 2015

2.
lähettää strategian kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle

hyväksyttäväksi.

Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1 - 2.

 

 

©